<

Kontent – Treść

Kontent - Treść strony internetowej | Białystok
Treść jest głównym przekazem strony internetowej. W szerszym ujęciu stanowi ogół przekazu, czyli nie tylko słowo pisane, ale również obrazującą ją grafikę, zdjęcia czy też wideo.