<

Strony internetowe

Strony internetowe Białystok

Strony internetowe Białystok

Strona internetowa jest obecnie podstawowym materiałem reklamowym, narzędziem sprzedaży produktów i usług, źródłem informacji… Można mnożyć w nieskończoność określenia jakimi można opisać stronę www.

Powszechność urządzeń mobilnych sprawiła, iż odwiedzalność stron internetowych wzrosła.

Dzięki upowszechnieniu urządzeń mobilnych z internetu korzystamy obecnie na okrągło i wszędzie. Dużo ludzi nie chce spojrzeć prawdzie w oczy i nie przyznaje się do tego, ale smartfon towarzyszy nam wszędzie. Często granice używania internetu do celów prywatnych i służbowych zaciera się – w pracy przeglądamy hobbistyczne strony internetowe i kupujemy w sklepach internetowych bądź na aukcjach rzeczy do użytku prywatnego, zaś w domu przeglądamy strony związane z pracą, gdyż przypomnieliśmy sobie o czymś co mieliśmy zrobić podczas pracy. Internet, a za nim strony i sklepy internetowe stały się wszechobecne. Strony internetowe Białystok

Firmowa strona internetowa. Czym jest faktycznie, a jaka być powinna?

Firmowa strona internetowa bywa często niedoceniana, niedofinansowana i traktowana po macoszemu przez właściciela firmy, lub osoby w firmie od których zależy. Częstym przypadkiem jest sytuacja, gdy na nowe meble do biura wydaje się kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy, zaś na stronę rezerwujemy najchętniej półtorej tysiąca, mając przeświadczenie, iż za taką kwotę można wykonać super stronę www. To jednak szybko okazuje się błędnym założeniem. Uświadomienie sobie roli strony internetowej w biznesie, możliwości jakie możemy osiągnąć, nowe rynki oraz klientów dotychczas leżących poza naszym zasięgiem, jest kluczową rzeczą do osiągnięcia sukcesu.